SK EN CZ

... in support of Your Effectiveness, Efficiency and Excellence ...

Certifikačný orgán 3EC International a.s. je pružná, dynamická a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, akreditovaná SNAS na viacero noriem systémov manažérstva a autorizovaná osoba a notifikovaný orgán pre posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok in vitro v zmysle európskych direktív.

Čo by ste mali vedieť: ZMENA právnych predpisov o ... 03. 02. 2020

Prehľad pre výrobcov zdravotníckych pomôcok

Podrobný sprievodca:

Model vykonávania pre nariadenie o zdravotníckych pomôckach

MDR VZDELÁVACÍ KURZ – PRIPRAVTE SA NA MDR S NO2265 30. 01. 2020

3EC International a.s. (NO2265) pre Vás pripravila školenia na tému:

MDR VZDELÁVACÍ KURZ – PRIPRAVTE SA NA MDR S NO2265

VŠETKY NOVINKY
Naša spoločnosť, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku z prostriedkov pre operačný program Bratislavský kraj, realizovala dopytovo-orientovaný projekt s názvom: „Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.“
operačný program bratislavský kraj