Bonitný podnik 3EC International a.s.

Spoločnosť 3EC International a.s. bola za ekonomické výsledky v roku 2016 vyhodnotená ako bonitný podnik.

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyvinuli hodnotiaci model zameraný na overenie bonity komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky. Z celkového počtu 734 055 hodnotených komerčných subjektov vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 0,87% podnikov, medzi nimi aj naša spoločnosť, ktorej bola udelená Pečať Bonity.

Archív