Spoločensky zodpovedný podnik 3EC International a.s.

Spoločnosť 3EC International a.s. bola za ekonomické výsledky v roku 2021 vyhodnotená ako spoločensky zodpovedný podnik.

Akadémia ekonomických informácií a analýz Slovenskej informačnej a marketingovej spoločnosti, a.s. vyvinula hodnotiaci model zameraný na hospodárske dopady a perspektívu stability činnosti komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky. Z celkového počtu 315 346 hodnotených subjektov vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 3,8% podnikov, medzi nimi aj naša spoločnosť, ktorej bol udelený titul Spoločensky zodpovedný podnik.

Archív