SK EN CZ

... in support of Your Effectiveness, Efficiency and Excellence ...

Certifikačný orgán 3EC International a.s. je pružná, dynamická a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, akreditovaná SNAS na 5 noriem systémov manažérstva a autorizovaná osoba a notifikovaný orgán pre posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok v zmysle európskych direktív.

Prosperujúci podnik 3EC International a.s. 19. 11. 2015

Za ekonomické výsledky v roku 2014 sme boli vyhodnotení ako prosperujúci podnik a bola nám udelená Pečať Prosperity.

Podpísanie Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 14. 07. 2015

Bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

VŠETKY NOVINKY
Naša spoločnosť, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku z prostriedkov pre operačný program Bratislavský kraj, realizovala dopytovo-orientovaný projekt s názvom: „Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.“
operačný program bratislavský kraj