SK EN CZ

... in support of Your Effectiveness, Efficiency and Excellence ...

Certifikačný orgán 3EC International a.s. je pružná, dynamická a medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, akreditovaná SNAS na viacero noriem systémov manažérstva a autorizovaná osoba a notifikovaný orgán pre posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok in vitro v zmysle európskych direktív.

3EC International a.s. podalo žiadosť o autorizáci... 05. 10. 2018

Na základe početných otázok klientov a potencionálnych klientov si Vám dovoľujeme oznámiť, že 3EC International a.s. podalo žiadosť o autorizáciu a...

NOVÁ NORMA ISO 45001:2018 03. 09. 2018

Od marca 2018 je zverejnená norma ISO 45001:2018, ktorá nahrádza doteraz platnú OHSAS 18001:2007.

VŠETKY NOVINKY
Naša spoločnosť, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku z prostriedkov pre operačný program Bratislavský kraj, realizovala dopytovo-orientovaný projekt s názvom: „Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.“
operačný program bratislavský kraj